бронирование

Чтобы забронировать номер, пожалуйста, используйте форму ниже. Когда приложение доходит до нас, мы будем стараться как можно скорее связаться с Вами для подтверждения заказа.

Дополнительные данные, необходимые для выдачи счета-фактуры

дополнительная информация

Hotel zastrzega sobie prawo do dokonywania preautoryzacji karty kredytowej przed przyjazdem Gościa.
Hotel Pałacyk z siedzibą w Legnicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 37, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), uprzejmie informuje, że w hotelowym zbiorze danych będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania czynności hotelowych, których jest Pani/Pan stroną. Zgodnie z postanowieniami w/w. ustawy przysługuje Pani/Panu prawo do kontroli przetwarzania, dotyczących Pani/Pana danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hotel Pałacyk moich danych osobowych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.Nr 133, poz. 883).

HOTEL «DWOREK»

ul. Gniewomierska (kierunek Legnickie Pole)